CPCert

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Ürün ve sistem akreditasyon sistemlerini uygulamayı,
 • Yönetim sistemlerinin ve Yapı Sektöründe ürünlerin belgelendirilmesi,
 • Ulusal teknik onay ve Avrupa teknik değerlendirme konularında belgelendirmesi,
 • Tesislerin sera gazı emisyonlarını yüksek kesinlik seviyesinde güvenilir şekilde kamu yararı gözeterek doğrulamayı ve doğrulama raporu oluşturmayı,
 • Tesislerin sera gazı emisyonlarında gösterdiği performansı değerlendirmeyi,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmayı,
 • Tüm ilgili taraflarla etkin bir iletişim sistemini kurmayı ve sürdürmeyi,
 • Kalite ve çevre alanlarındaki ilgili standartları, yasal mevzuatı takip ederek müşterilerine iletmeyi ve gerekli bilinç düzeyini oluşturmayı,
 • Kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı,
 • Personelinin sürekli eğitimi ve gelişimini sağlamayı,
 • Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içerisinde çalışmayı

TAAHHÜT EDER

GENEL MÜDÜR