CPCert

G ÜRÜN BELGELENDİRME

G Ürün Belgelendirme

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren CE işareti taşıması mecburi olmayan ürünlerin G işaret taşıması zorunlu hale gelmiştir.

CPC Belgelendirme, G İşareti için, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre, “008” kimlik numarası ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’ dur.

Ürününüzün G İşaretine sahip olması;

Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak “G” işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir.

Ulusal pazarda ürünlerin güvenilir bir şekilde piyasaya sunulmasını sağlar.

Rekabet gücünü yükseltir

Yapı malzemelerinin tüketici bakımından daha güvenilir olması sağlanır